top of page

JAK UZYSKAĆ REFUNDACJĘ NFZ

                1. WIZYTA U OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYSTAWIENIA ZLECENIA

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne może wystawić osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego. Osobami uprawnionymi są  m.in. lekarze, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykazu wyrobów medycznych, limitów finansowania, osób uprawnionych do wystawiania itp. zawarte są  w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

WAŻNE: Osoba uprawniona ma możliwość wydania zlecenia już potwierdzonego przez NFZ, które od razu można zrealizować w dowolnym sklepie z wyrobami medycznymi.     

                  

                     2. UDANIE SIĘ DO SKLEPU Z ZAOPATRZENIEM MEDYCZNYM

Zaordynowany wyrób medyczny możesz odebrać w dowolnym sklepie na terenie kraju. Wybór placówki należy do pacjenta, nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.

Do odebrania wyrobu medycznego potrzebne jest:

- zlecenie w formie papierowej potwierdzone w dowolnym oddziale NFZ

lub

- unikalny numer identyfikacyjny zlecenia oraz PESEL osoby z imieniem i nazwiskiem, na którą zostało wystawione zlecenie. 

WAŻNE: Zlecenie ważne jest 12 miesięcy z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. (tj. między innymi pieluchomajtki lub zamienniki takie jak podkłady, pieluchy itp., cewniki, worki do zbiórki moczu itd.) Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres krótszy niż rok i  może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

                  4. WYBÓR WYROBU MEDYCZNEGO

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji, masz prawo wyboru konkretnego wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty produktów o tym samym kodzie zlecenia. Wyroby medyczne o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną, jakością, estetyką i wagą. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

                   

WAŻNE: Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie i w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

bottom of page